Energiahoito / Energy treatment

85,00 

Palvelun hinta on 85€/tunti. Hinta veloitetaan käytetyn ajan mukaan.

HUOM! Matkoista asiakkaan luokse veloitetetaan 15€/ajotunti. Minimiveloitus 30min (7,50€). Palvelualueena koko Suomi.

Aloitan jokaisen hoidon keskustelemalla ensin asiakkaan kanssa asiakkaan hoidon tarpeesta. Kun aloitan hoidon, asetan kädet yleensä hoidettavalle kohdalle. Mikäli tiettyä hoidettavaa kohtaa kehossa ei ole, teen intuitiivisen energiahoidon, jossa kädet ovat kosketuksissa kehon eri osa-alueilla. Intiimialueille energiahoidoissa ei koskaan kosketa. Antamani energiahoito on kuin vyöhyketerapiaa tai rentouttamista. Jokaisen asiakkaan keho on rentoutunut antamissani energiahoidoissa ja jokainen asiakas on saanut avun saatuaan antamani energiahoidon.

Hoidon aikana on mahdollisuus myös käydä läpi mm. menneitä elettyjä elämiä sekä nähdä omia menneitä elämiään ohjaukseni avulla.

Lisäksi joskus mukana saattaa olla asiakkaalle tuttuja edesmenneitä läheisiä.

Energiahoito saa kehon verenkierron vilkastumaan ja näin kehon oma paranemisprosessi käynnistyy.

In english:

The price of the service is 85 € / hour. The price will be charged according to the time used.

NOTE! Trips to the customer are charged 15 € / driving hour. Minimum charge 30min (€ 7.50). The entire service area is Finland.

I begin each treatment by first discussing with the client the need for client care. When I start treatment, I usually place my hands on the area to be treated. If there is no specific area to be treated in the body, I do an intuitive energy treatment where the hands are in contact with different parts of the body. Intimate areas in energy treatments are never touched. The energy treatment I give is like reflexology or relaxation. Every client’s body has relaxed in the energy treatments I have given and every client has received help after receiving the energy treatment I have given.

During the treatment, it is also possible to go through e.g. past lived lives as well as seeing my own past lives through my guidance.

In addition, there may sometimes be deceased relatives familiar to the customer.

Energy therapy stimulates the body’s blood circulation and thus the body’s own healing process begins.